Plastik Lazer Markalama

Plastiklerin lazer  markalama, temel malzeme özellikleri, katkı maddeleri vb. Lazer ışığının emilmesi üzerine etki eden bileşenlere bir hayli bağlıdır. Enerji girişi, polimerin karbonlaşmasına ya da köpürmesine yol açar. Sonuç bir renk değişikliği olur.

Plastik Lazer Markalama Süreci

Karbonizasyon koyu renkli markalamalar üretir. Köpürme malzemede açık tonda markalamalar üretir. Katkı maddeleri soğurulma fonksiyonlarını geliştirebilirler ve renk değişikliği genelde polimerin termal etkileşiminden kaynaklanır.

Lazer Markalama Fotokimyasal İşlem

Ağartma ve Foto Redüksiyon işlemleri için 532 nm (yeşil) ve 355 nm (UV) harmonik dalga boyları kullanmak mümkündür. Çoğu durumda, UV lazer ışını ile foto redüksiyona “soğuk markalama” da denir; zira hemen hemen kayda değer hiçbir ısıtma ve dolayısı ile herhangi bir maddi hasarı meydana gelmez.

Lazere duyarlı katkı maddelerinin plastiklerde kullanılması bazı uygulamalarda önemli artılara neden olabilir. Plastiklerdeki katkı maddeleri kontur netliğini ve kontrastını büyük oranda artırabilir ve bu şekilde içeriğinin okunabilirliğini kolaylaştırır. Örneğin makine tarafından okunabilir kodlarda bu daha da önemli duruma gelir. Şeffaf ve yarı şeffaf malzemeler söz konusu olduğunda, katkıların daha eşit bir kontrast dağılımı vardır. Katkı maddelerinin eklenmesi, ürün renklerinin geniş bir seçimine izin verir ve bu bazı malzemelerin markalanabilirliği için son derece önemlidir.

Plastik lazer markalama Firmaları

Ön ve son işlem gerektirmez. Yüksek kontrastlı ve aşınmaya dirençli markalamalar. Mekanik yöntemlerden daha hızlı. Zarar görmemiş yüzeyler (renk değişimi). Markalanabilen çok ince çizgi genişlikleri. Esnek, özgün markalama. Ulaşılması zor yerler için uygun. Alfanümerik metin, seri numaralar, logo, grafik, barkodlar ve karekodla.

Plastik lazer markalama da fiyatlandırma, ürünün özelliği, cinsi, lazer markalama yapılacak yazının, logonun, ve resimin büyüklüğü ile lazer markalamanın derin veya yüzelsel yapılması dikkate alınarak plastik lazer markalama ücreti hesaplanır.